create your own web pageZastrzeżenia prawne

1/ Zawartość serwisu ma charakter wyłącznie ogólno-informacyjny

2/ żytkownicy wszystkich serwisów i wydawnictw sygnowanych lub zarządzanych przez grupę Karol Studio FG powinni zapoznać się przed korzystaniem z informacji lub podejmowaniem jakichkolwiek decyzji, z zasadami użytkowania materiałów oraz z zastrzeżeniami, ograniczeniami prawnymi i innymi niezależnymi informacjami. 

3/ Nie zapoznanie się z powyższymi zasadami i zastrzeżeniami nie zwalnia użytkowników niniejszego serwisu z ich własnej odpowiedzialności prawnej i finansowej.

4/ Dodatkowo użytkowników serwisu obowiązują informacje zawarte na innych stronach wskazanych w tym serwisie, normujących poszczególne zagadnienia, o ile kierują do nich stosowne linki.

5/  Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu Kodeksu cywilnego., a informacje uo cenach nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu  Kodeksu cywilnego. 

6/ Wszelkie prawa do treści, układu stron, oraz własnych materiałów zdjęciowych są zastrzeżone, łącznie z cytowaniem, co oznacza brak zgody na ich powielanie w jakiejkolwiek formie.

7/ Powiadomienia
Zawiadomienia na mocy niniejszych Warunków korzystania mogą być przekazywane przez nas drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez zamieszczanie ogłoszeń na Stronie. Wyrażasz zgodę na to, że wszystkie wiadomości od nas, w tym  mogą być przekazywane przez nas w takiej formie elektronicznej i  że spełnia wszelkie wymogi prawne.
Zgadzasz się, że używanie nazwy użytkownika i hasła do komunikowania się z nami l drogą elektroniczną stanowi zapewnienie wiarygodności Twojej informacji.

8/ Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania i dowolnych naszych zasad i dokumentów w dowolnym czasie, według naszego absolutnego uznania.

 Inne strony internetowe 

1/ Witryna może prezentować linki do innych stron internetowych, które są niezależne od nas. Nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień o uzyteczności i wiarygodności takich stron internetowych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość lub aktualność takich stron, w tym również aktualności oferty, adresów i kontaktów oraz aktualności samych linków internetowych. 

2/ W przypadku braku aktualności, własciciele takich stron powinni przekazać nam dane o zmianach za pomocą arkusza kontaktowego.

Informacja o ilustracjach

1/ Fotografie oznaczone przez Karol Studio FG są zastrzeżone - nie wolno ich publikować w zadnej formie bez zezwolenia Karol Studio FG (poprzez formularz kontaktowy podany w sekcji "Kontakt") 

2/ Na stronach mogą być wykorzystane zdjęcia i grafiki uzyskane na licencji Creative Commons lub "Domeny publicznej" z następujących źródeł:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencje_Creative_Commonshttps://pixabay.com/pl/service/license/https://www.flickr.com/creativecommons/

3/ Na stronach mogą być wykorzystane zdjęcia i grafiki uzyskane z bazy danych obiektów turystycznych map4u.pl na podstawie ogólnej autoryzacji tego portalu.

4/ Wszystkie informacje o źródle i autorach są ujawniane w metadanych ilustracji.
Na stronach mogą być wykorzystane zdjęcia i grafiki przypisane do sekcji szablonu przez program uzywany do montażu stron internetowych - ich metadane nie są tu zmieniane.